New
Relevance™

Vi kalder os et relevansbureau, fordi vi gør vores kunder i stand til at etablere relevans. Vi skaber troværdige afsendere, der kan levere slagkraftige budskaber i gunstige situationer. Først og fremmest giver vi vores kunder handlefrihed.

Relevansbureau

Gør jeres kommunikation fri af kunstige situationer. Find en naturlig plads i den fælles samtale. Skab indhold med dem, som er klar til at dele jeres budskab.

Det er vores design for relevans - en bro mellem afsenderens mål og kundernes virkelighed.

Kan du føre en samtale med den målgruppe, du kommunikerer til? Hvis ikke skal du måske fokusere på din egen rolle som afsender, de emner du vælger at tale om og de situationer, du taler i.

For at genetablere tilliden anbefaler vi at føre en anden samtale. For at føre en anden samtale, skal vi turde tale anderledes og opsøge andre situationer at tale i. Og netop forståelsen af situationen er i kommunikation for længe blevet forvekslet med kanal. Ordets vægt er blevet forvekslet med medietryk.

Fremtidens forbruger, vælger eller borger er ikke flygtig. Men de accepterer ikke, at vi spilder deres tid. Kommunikation baseret på floskler eller postulater kan vise sig at være værre end ingenting.

 

I New Relevance designer vi relevans vi med en retorisk metode, som fokuserer på sammenfald af interesser mellem afsender og modtager – på kort og lang sigt. Vi ser på hvilke modstande, der står i vejen for dette sammenfald.

Derefter definerer og aktiverer vi værdifællesskaber og laver partnerskaber med de aktører, som deler jeres opfattelse af relevans i en given situation.

På den måde bygger vi stærke egne kanaler, bringer indhold til live med motiverede partnere og bliver en del af en reel fælles samtale. Vi tror på en kommunikation, som undgår de kunstige situationer.

VORES DESIGN FOR RELEVANS

STRATEGI

- Kernefortælling
- Målgrupper & vinkler
- Modstande
- Budskabs-differentiering

KOMMUNIKATION

- Prioritering af tale-situationer
- Kanalopbygning
- Strategiske partnerskaber
- Organisatorisk impact

PARTNERSKABER

- Etablering af partnerskaber
- Intern implementering
- Content distribution & aktivering
- Evaluering & effektmåling

Kontakt

Kontakt Martin Buck Hegaard

© 2019 New Relevance ™ IVS
A Reliable Source Company
BLOX / Bryghuspladsen 8 / DK-1473 Copenhagen K
CVR: 39432544